Preparat Lapis - prosta aplikacja, do wykonania nawet w domu

Jak stosować Lapis?

Przed użyciem preparatu zapoznaj się z dołączoną instrukcją,
a w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Obejrzyj film pokazujący użycie sztyftu Lapis:


Lapis - Diabelski Kamyk Stilus Argenti Nitrici (sztyft azotanu srebra)

Właściwości wyrobu, wskazania i instrukcja użycia wyrobu medycznego LAPIS.

 • Należy dokładnie przeczytać ulotkę informacyjną aby uniknąć nieprawidłowego użycia wyrobu medycznego LAPIS.
 • Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem należy założyć okulary ochronne. Zaleca się także stosowanie rękawic ochronnych (np. lateksowych)
 • Zdjąć z produktu zatyczkę ochronną.
 • Usunąć cienką, kolorową warstwę parafiny która chroni sztyft przed wilgocią z powietrza.
 • Z czubka sztyftu na długości ok. 3-4 mm. bardzo delikatnie zeskrobać kolorow ą warstwę zielonej parafiny ostrym nożem, tak by nie uszkodzić sztyftu. Nie wdychać pyłu.
 • Ostrożnie pocierać powierzchnię brodawki (kurzajki) sztyftem ruchami kołowymi przez kilka sekund. Naturalna wilgotność dotkniętego miejsca po kilku minutach rozpoczn ie reakcję z azotanem srebra, co przejawi się sczernieniem w miejscu aplikacji.
 • Nie dopuścić do kontaktu ze zdrową skórą.
 • Po 24 godzinach od aplikacji można przyśpieszyć gojenie poprzez usunięcie powstałej czarnej plamy np. przez oszlifowanie przy pomocy pumeksu. Zabieg powtarzamy, aż do całkowitego zniknięcia defektu skórnego kurzajki.
 • Każdorazowo po aplikacji sztyft chronić przed wilgocią z powietrza przez możliwie szybkie założenie zatyczki ochronnej .

W przypadku kontaktu z oczami lub zdrową skórą

 • W przypadku niezamierzonego kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody. Kontynuować tę czynność przez 10 min. i wezwać pomoc medyczną.
 • W przypadku niezamierzonego kontaktu ze skórą zmyć mydłem z wodą. Usunąć jakiekolwiek zanieczyszczenia z ubrania. W razie połknięcia, natychmiastowo wezwać pomoc medyczną.

Lapis to sztyft do usuwania kurzajek

Dzięki niemu samodzielnie i skutecznue usuniesz kurzajki/brodawki. Pamiętaj jednak, że w przypadku wystąpienia kurzajek/brodawek u dzieci zawsze konieczna jest konsultacja z lekarzem! Lapis - preparat do lapisowania - tradycyjnej metody usuwania kurzajek